Август 2011

Събота 27 Август 2011

Удължен срок за конкурс за екип PDF Печат Email
Написано от %s
Събота, 27 Август 2011г. 18:27ч.

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Терра Бесика - Батак и Ракитово"

УДЪЛЖАВА СРОКА НА КОНКУРСА ЗА ЕКИП

На свое заседание Управителният съвет на СНЦ "МИГ Терра Бесика - Батак и Ракитово" реши да удължи срока на конкурса за избор на изпълнителен екип. Удължаването на срока важи за всички позиции от екипа:

  • изпълнителен директор;
  • експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие;
  • счетоводител;
  • технически асистент.

Условията на Конкурса се запазват същите.

Крайният срок за подаване на документи от кандидатите по всички позиции е до 16.00 часа на 31.08.2011 г. Документите магат да се изпратят на e-mail: terrabessica@abv.bg  или да се донесат лично в офиса на Местната инициативна група на адрес: гр. Ракитово, 4640, ул. "Иван Клинчаров" № 57.

Интервю с подалите документи след 26.08.2011 г. кандидати ще се състои на 31.08.2011 г. от 17.00 часа в офиса на МИГ. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, в съответствие със ЗЗЛД. Телефон за допълнителна информация: 0895003239.


 
Read more
Последна промяна ( Понеделник, 30 Януари 2017г. 13:58ч. )


Четвъртък 25 Август 2011

финална среща PDF Печат Email
Написано от %s
Четвъртък, 25 Август 2011г. 04:37ч.

Програма за развитие на селските райони

Ос № 4: Лидер

Под-мярка 431-2„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”

Територия „Терра Бесика – Батак и Ракитово”

Финална среща за представяне на постигнатите резултати по проект

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територия на общини Батак и Ракитово за потенциална местна инициативна група в селските райони”

Дата и час на провеждане:26.08.2011 г., 16.30 ч.

Място на срещата: Община Ракитово – ритуална зала

Предварителна програма

16.30-16.40

ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩТА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА & УЧАСТНИЦИ

Крум Георгиев Координатор

Ема Енева - Модератор

16.40-16.50

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДО МОМЕНТА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Свилен ТопчиевТехнически сътрудник

16.50-17.10

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДЕЛА НА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ – РЕГИСТРИРАНА МИГ

? ОБЩО СЪБРАНИЕ

? УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

? ИЗБРАН ЕКИП ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СМР

Свилен ТопчиевТехнически сътрудник

17.10-17.30

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Росица Джамбазова – Експерт по разработване на СМР

17.30-18.00

ДИСКУСИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА

Read more
Последна промяна ( Понеделник, 30 Януари 2017г. 13:58ч. )